Správa a údržba systému managementu

V okamžiku ukončení prací, které jsou ve velkém procentu uzavřené certifikací, by neměla končit práce na vytvořeném a certifikovaném systému řízení, dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 atd. Naši konzultanti pracují u klientů na zlepšování a udržování vysoké kvality těchto zavedených systémů. Zavedený systém řízení není statický, ale rozvíjí se a mění s vývojem firmy.

S údržbou a správou systému jsou vždy spojená určitá úsilí. Nejčastěji krátce před dozorovým auditem. K vyvinutí vyššího úsilí jsou většinou vynakládány neplánované a vyšší finanční prostředky než je třeba. K omezení těchto výdajů a k pohodovému zvládnutí dozorových auditů můžete využít naše poradce pro plánovanou údržbu systému v souladu s platnou normou. Přebíráme tak částečně zodpovědnost za hladký průběh dozorového/recertifikačního auditu.

Tyto služby především zahrnují
  • Provádění pravidelných interních auditů a vypracování nutné dokumentace
  • Metodickou pomoc při certifikačních, dozorových či recertifikačních auditů
  • Průběžnou úpravu dokumentace, při změnách procesů a struktury ve firmě


Stěžejní výhody, které plynou z naší spolupráce, jsou
  • Ušetření nákladů při čerpání vlastních zdrojů na údržbu systému