ISO/TS 16949

Certifikace podle ISO/TS 16949 je orientována na systémy managementu jakosti dodavatelů do automobilového průmyslu. Dnes je celosvětově uznávána.

Certifikace probíhá ve dvou fázích. V 1.fázi je posouzena připravenost organizace k certifikaci, v 2.fázi je ověřeno plnění všech požadavků ISO/TS 16949 z hlediska dokumentace i praxe.

Hlavní etapy při procesu přípravy
 • Analýza výchozího stavu
 • Zaškolení vedení společnosti a manažera jakosti
 • Zpracování kompletní dokumentace
 • Školení zaměstnanců
 • Interní audit
 • Přezkoumání systému vedením společnosti
 • Certifikace


Hlavní přínosy systému managementu jakosti
 • Definování procesů, které v organizaci probíhají
 • Stanovení jednoznačné odpovědnosti za procesy
 • Popsání procesů a v praxi pak dodržování stanovených pravidel a jejich využívání
 • Efektivní plánování a řízení jednotlivých procesů v organizaci
 • Zlepšení postavení organizace na trhu
 • Zvýšení image organizace