Intergovaný systém

Základním předpokladem k účinnému integrovanému systému řízení je splnění požadavků
  • Integrovat požadavky všech norem do logického celku
  • Vše vytvořit jednoduše účelně a přehledně pro pracovníky
  • Využít strukturu managementu jakosti a do ní integrovat další normy


Propojením požadavků norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:2008 dojde k vytvoření účinného systému řízení, který významně pomůže v řízení organizace a k snížení rizik v oblasti životního prostředí a BOZP.

Hlavní přínosy systému environmentálního managementu
  • Zefektivnění plánování a řízení jednotlivých procesů
  • Zlepšení postavení společnosti vůči orgánům státního dozoru nad ochranou životního prostředí, BOZP a vůči veřejnosti
  • Zlepšení postavení společnosti na trhu
  • Zvýšení image společnosti