OHSAS 18001

Úkolem managementu bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) je eliminovat nebo minimalizovat rizika všech zainteresovaných stran, jejichž aktivity jsou spojeny s činností organizace.

Moderní, systematické metody managementu bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) jsou založeny na identifikaci nebezpečí, vyhodnocení míry rizik, která z nich vyplývají, a jejich následnému řízení.

Celosvětově uznávaným průkazem zavedeného systému BOZP je norma OHSAS 18001:2008, která je plně kompatibilní s ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005.

Omezování rizika je zpravidla o třístupňový proces zahrnující
 • Identifikaci nebezpečí
 • Hodnocení rizika
 • Omezení rizika


Hlavní etapy při procesu přípravy
 • Analýza nebezpečí
 • Hodnocení rizik
 • Školení vedení společnosti
 • Zpracování kompletní dokumentace
 • Školení zaměstnanců
 • Interní audit
 • Certifikace


Hlavní přínosy systému managementu bezpečnosti
 • Prokázání závazku k zajišťování a zlepšování systému bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci přijatý na všech úrovních a všemi funkcemi v organizaci, zejména vrcholovým vedením
 • Prokázání systematického omezování rizik, resp. nebezpečí, které ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami organizace
 • Omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů
 • Minimalizace nákladů spojených s nehodami na pracovišti
 • Prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Vybudovaný samoregulující se systém pružně reagující na změny požadavků z legislativních předpisů, bezpečnostních požadavků i změn uvnitř organizace (např. nových technologií, organizačních změn apod.)