ISO 14001

Úkolem environmentálního managementu je identifikace environmentálních aspektů, činností, které mají dopad na životní prostředí, jejich řízení, monitorování a neustálé zlepšování.

Norma ČSN EN ISO 14001:2005, která je zaměřena na management životního prostředí, je součástí procesně orientovaných mezinárodních norem a je kompatibilní s ČSN EN ISO 9001:2009.

Certifikace probíhá ve dvou fázích. V 1.fázi je posouzena dokumentace a připravenost organizace k certifikaci, v 2.fázi je ověřeno plnění všech požadavků ČSN EN ISO 14001:2005 v praxi.

Hlavní etapy projektu jsou
 • Analýza výchozího stavu
 • Analýza environmentálních rizik
 • Školení vedení společnosti a představitele vedení
 • Stanovení environmentálních aspektů
 • Zpracování kompletní dokumentace EMS
 • Školení zaměstnanců
 • Interní audit EMS
 • Přezkoumání systému vedením společnosti
 • Certifikace


Hlavní přínosy systému environmentálního managementu
 • Zefektivnění plánování a řízení jednotlivých procesů z hlediska vlivu na životní prostředí
 • Zlepšení postavení společnosti vůči orgánům státního dozoru nad ochranou životního prostředí a vůči veřejnosti
 • Zlepšení postavení společnosti na trhu
 • Zvýšení image společnosti