ISO 9001

Úkolem systému jakosti je uspokojit kvalitními produkty (nebo službou) nejen své zákazníky, ale i potřeby majitelů, partnerů, dodavatelů a rovněž i veřejnosti.

Certifikace zvyšuje image firmy a lze ji využít jako jeden z argumentů v prostředí silné konkurence a hlavně u zahraničních klientů je certifikát jedním z důležitých kriterií při výběru toho správného partnera.

Uplatnění organizace se zavedeným systémem managementu jakosti dle normy ISO 9001 je ve výběrovém řízení a při získávání zákazníků mnohem vyšší, protože je zřejmé, že firma, která má certifikován systém managementu jakosti, má zájem o jakost. Je zároveň vidět, že je na tom dobře i po stránce finanční, aby si mohla dovolit certifikaci jakosti.

V mnoha případech při získávání zakázek od státní správy je vyžadována certifikace.
V poslední době je v mnoha oborech získání dotace vázáno na vlastnictví systémem managementu jakosti.

Hlavní etapy při procesu přípravy
 • analýza výchozího stavu
 • zaškolení vedení společnosti a manažera jakosti
 • zpracování kompletní dokumentace
 • Školení zaměstnanců
 • Interní audit
 • Přezkoumání systému vedením společnosti
 • Certifikace


Hlavní přínosy systému managementu jakosti
 • definování procesů, které v organizaci probíhají
 • stanovení jednoznačné odpovědnosti za procesy
 • popsání procesů a v praxi pak dodržování stanovených pravidel a jejich využívání
 • efektivní plánování a řízení jednotlivých procesů v organizaci
 • zlepšení postavení organizace na trhu
 • zvýšení image organizace