Poskytujeme poradenské služby v oblastech zavádění a správy systémů managementu kvality, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti práce v souladu s mezinárodními standardy, včetně provádění interních auditů a školení a výcviku pracovníků.
Veškeré tyto činnosti nabízíme tzv. na klíč a jsou zajištěny kvalifikovanými odbornými konzultanty a interními auditory.