Soukromá firma Bohuslav Čása, ROLEXA vznikla v listopadu roku 1991 a od září 2006 poskytuje poradenské služby v oblastech zavádění a správy systémů managementu kvality, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti práce v souladu s mezinárodními standardy, včetně provádění interních auditů, školení a výcviku pracovníků. Veškeré tyto činnosti nabízíme tzv. na klíč a jsou zajištěny kvalifikovanými odbornými konzultanty a interními auditory.

Společnost Bohuslav Čása, ROLEXA je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, Oddíl A, vložka 2698.